Martin Doležal, Martin Doležal - VitMove


Martin Doležal - VitMove

Pomáhám profesionálům k pohybovému zdraví, vitalitě a kondici pro reálný život.

Kontakt: martin@martindolezal.com.