Martin Doležal, CoreFit®


CoreFit®

Trénink funkční výkonnosti a zdraví pohybového aparátu v reálných situacích.

Neuč se jen cvičit, ale pomocí cvičení se uč lépe hýbat. Je rozdíl mezi reálnou výkonností a výkonností ve cvičení. A hnát se za výkony na úkor zdraví je krátkozraké. CoreFit zdůrazňuje funkční pohybové základy a správné pohybové návyky pod zátěží úměrné Tvým potřebám a výkonnosti. Trénujeme tak, abychom dokázali důstojně čelit reálným situacím a současně si v nich udrželi své zdraví. Posilujeme přirozené pohybové funkce, pohybovou stabilitu páteře i kloubů ve funkčních pohybech. CoreFit je nastavený jednoduše a prakticky - trénink, který budeš chtít cvičit a který také cvičit dokážeš často a pravidelně ve svých běžných podmínkách.

Projekt, který od roku 2012 pomáhá v tréninku těm, kdo čelí výzvám reálného života.