Martin Doležal, Pohybový a kondiční trenér


Mgr. Martin Doležal

Hlavní lektor a spoluzakladatel projektu Optima (ZSMV), který byl doporučený Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci, a vyhodnocený jako nejlepší v ČR v oblasti péče o zdraví zaměstnanců (EU-OSHA - Safety and health at work for all ages - Good practice 2016-17).

Metodik nové koncepce fyzických testů Ostrahy Letiště Praha.

Odborný konzultant projektu MV Zdravé pracoviště.

Autor metodiky zdravotně kondičního tréninku CoreFit®.